Một kẻ giết người hàng loạt mà mục tiêu của bọn chúng đều nhắm vào các nhân viên cảnh sat. Một thanh tra cảnh sát với tiền sử là 1 kẻ liều lĩnh , bạo lực đã vào cuộc điều ra tên sát nhân đó.

phim liên quan
công chúa thế vai
công chúa thế vai
120 phút
7 giờ trước
xemvtv.net
cáo già gian ác và những câu chuyện khác
cáo già gian ác và những câu chuyện khác
120 phút
7 giờ trước
xemvtv.net
tà không thắng chính
tà không thắng chính
120 phút
7 giờ trước
xemvtv.net
cáo già gian ác và những câu chuyện khác
cáo già gian ác và những câu chuyện khác
120 phút
15 giờ trước
phimbathu.com
tà không thắng chính
tà không thắng chính
120 phút
15 giờ trước
phimbathu.com
công chúa thế vai
công chúa thế vai
120 phút
15 giờ trước
phimbathu.com
thật hay thách
thật hay thách
100 phút
15 giờ trước
phimbathu.com
tà không thắng chính
tà không thắng chính
137 phút
18 giờ trước
bilutv.com
công chúa thế vai
công chúa thế vai
100 phút
19 giờ trước
bilutv.com
mật vụ giải cứu
mật vụ giải cứu
120 phút
20 giờ trước
phimbathu.com