Một kẻ giết người hàng loạt mà mục tiêu của bọn chúng đều nhắm vào các nhân viên cảnh sat. Một thanh tra cảnh sát với tiền sử là 1 kẻ liều lĩnh , bạo lực đã vào cuộc điều ra tên sát nhân đó.

phim liên quan
thuê vợ 4
thuê vợ 4
128 phút
6 giờ trước
phimhayplus.com
thử thách creampie khắp nhật bản lần 2
thử thách creampie khắp nhật bản lần 2
128 phút
6 giờ trước
phimhayplus.com
rào chắn sắc tộc
rào chắn sắc tộc
139 phút
8 giờ trước
vkool.net
bố đầu nhỏ con đầu to: thiên tài xuất hiện
bố đầu nhỏ con đầu to: thiên tài xuất hiện
100 phút
9 giờ trước
xemvtv.net
bố đầu nhỏ con đầu to: thiên tài xuất hiện
bố đầu nhỏ con đầu to: thiên tài xuất hiện
100 phút
10 giờ trước
phimbathu.com
bố đầu nhỏ con đầu to: thiên tài xuất hiện
bố đầu nhỏ con đầu to: thiên tài xuất hiện
100 phút
11 giờ trước
bilutv.com
nạn đói năm 1847
nạn đói năm 1847
100 phút
12 giờ trước
vkool.net
vua rắn
vua rắn
85 phút
12 giờ trước
vkool.net
rào chắn sắc tộc
rào chắn sắc tộc
139 phút
12 giờ trước
vkool.net
trường đời
trường đời
151 phút
12 giờ trước
xemphimso.com