Dược sư Hứa Tuyên và sư muội Lãnh Ngưng hành y cứu người, trog buổi lễ hoa đào tình cờ gặp gỡ Bạch Yêu Yêu. Trải qua nhiều gian truân cách trở, Hứa Tuyên và Bạch Yêu Yêu cuối cùng cũng trở thành phu thê. Tuy nhiên, vì cứu Hứa Tuyên, Bạch Yêu Yêu đã trộm tiên thảo, vi phạm thiên quy. Hứa Tuyên sau khi khỏi bệnh, nhớ lại chuyện cũ, liền một thân một mình đi tìm Bạch Yêu Yêu. Sư muội của Hứa Tuyên là Lãnh Ngưng lâu nay vẫn luôn ganh ghét Bạch Yêu Yêu, dụ giao long xuất thế, gây họa cho nhân gian. Sau đó, Bạch Yêu Yêu hy sinh thân mình cứu vãn tình thề, cùng Tề Tiêu trấn giữ tháp Lôi Phong. Hứa Tuyên vô cùng đau khổ, không màng thế sự, quy ẩn sơn lâm.

phim liên quan
mỹ nam và jung eum
mỹ nam và jung eum
32 tập
25 giây trước
phimhayplus.com
bán yêu khuynh thành
bán yêu khuynh thành
45 phút/tập
26 giây trước
phimhayplus.com
nghìn lẻ một đêm
nghìn lẻ một đêm
45 tập
26 giây trước
phimhayplus.com
bán yêu khuynh thành (phần 2)
bán yêu khuynh thành (phần 2)
45 phút/tập
26 giây trước
phimhayplus.com
quý ngài ánh dương
quý ngài ánh dương
60 phút / tập
26 giây trước
phimhayplus.com
trấn hồn
trấn hồn
45 phút / tập
26 giây trước
phimhayplus.com
thám tử lừng danh conan
thám tử lừng danh conan
35 phút/ tập
26 giây trước
phimhayplus.com
tây du
tây du
?? tập
27 giây trước
phimhayplus.com
chung quỳ tróc yêu ký
chung quỳ tróc yêu ký
45 phút / tập
27 giây trước
phimhayplus.com
thư ký kim sao thế?
thư ký kim sao thế?
60 phút / tập
27 giây trước
phimhayplus.com