Lịch chiếu: Vào những năm 20 tại Thượng Hải, một nơi long xà hỗn tạp, trong đó những đại ca long đầu địa phương, suốt đời đều luẩn quẩn trong đống bạc đếm hoài không hết, với lòng tham vô tận, với quyền uy vô song, với sắc gái tuyệt vời bên cạnh, bề mặt thì luôn luôn bao trùm đầy nghĩa khí anh hùng, anh em sống chết có nhau, trong khi đó đằng sau của những sự huy hoàng đó ... Diễn viên chính trong phim

phim liên quan
akanesasu shoujo
akanesasu shoujo
Tập 11 - You, The Honor Student
7 giây trước
vuighe.net
📌tương dạ
📌tương dạ
45 phút / tập
2 phút trước
phimhayplus.com
📌trọng minh vệ: đại minh cơ mật
📌trọng minh vệ: đại minh cơ mật
45 phút / tập
2 phút trước
phimhayplus.com
song thế sủng phi 2
song thế sủng phi 2
Tập 30/30
2 phút trước
vkool.net
thịnh thế trang nương
thịnh thế trang nương
Tập 15/30
2 phút trước
vkool.net
hỏa vương
hỏa vương
Tập 14/28
2 phút trước
vkool.net
thạch cảm đang
thạch cảm đang
Tập 10/48
2 phút trước
vkool.net
trừ tà
trừ tà
Tập 6/18
2 phút trước
vkool.net
luật nhân quả
luật nhân quả
Tập 9/20
2 phút trước
vkool.net
gyeryong tiên nữ truyện
gyeryong tiên nữ truyện
Tập 10/16
2 phút trước
vkool.net