Lịch chiếu: Xem Phim Vực Thẩm Vô Hình Trong quan điểm về sanh là khổ, một số người đã phê bình là Phật giáo chống đối đời sống vợ chồng. Họ đã lầm. Đức Phật chưa bao giờ chống đối đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, Ngài nói rõ ràng người ta khi lấy nhau phải đương đầu với những khó khăn trở ngại, lo âu, và trách nhiệm. Chỉ cho người ta biết các khó khăn khi thành hôn không có nghĩa là Phật giáo kết tội hôn nhân.  Hôn nhân ngụ ý rằng một con người vào thế gian vật chất, Xem Phim Vực Thẩm Vô Hình  khả năng tâm linh của họ bị tham dục, luyến ái, và cảm xúc ảnh hưởng; đương nhiên mọi khó khăn sẽ đến. Việc này xảy ra khi chúng ta phải xem xét nhu cầu của người khác, để phải cung cấp cho họ những gì họ cần đến. Vai trò của tôn giáo Con người không phải vì tôn giáo, mà là tôn giáo vì con người. Điều này có nghĩa là con người phải nhờ vào tôn giáo để tự cải thiện và tạo hạnh phúc bằng đường lối chính đáng. Nghĩ rằng chúng ta phải tôn trọng một số lời nguyện, giới luật và điều răn với đức tin mù quáng và bó buộc, chúng ta không hiểu tôn giáo một cách xác đáng.  Xem Phim Vực Thẩm Vô Hình Phân tách sâu xa bản chất của cái ta rất quan trọng, để giúp chúng ta hiểu được nguồn gốc những khó khăn, lo âu, khổ sở của chúng ta để chúng ta thắng lượt được. Nơi đây, lời khuyên của tôn giáo rất quan trọng để duy trì một cuộc sống an lành. Tuy nhiên, con người không nên trở thành nô lệ cho bất cứ tôn giáo nào.

phim liên quan
thứ nữ minh lan truyện - minh lan truyện
thứ nữ minh lan truyện - minh lan truyện
Tập 10/70
57 giây trước
vkool.net
tình yêu của chúng tôi
tình yêu của chúng tôi
Tập 10/18
57 giây trước
vkool.net
yêu thiệt mà mẹ hổng ưng
yêu thiệt mà mẹ hổng ưng
Tập 20/55
58 giây trước
vkool.net
người hùng đời em
người hùng đời em
Tập 19/30
58 giây trước
vkool.net
cưa đổ nàng ác ma
cưa đổ nàng ác ma
Tập 11/18
58 giây trước
vkool.net
duyên phận trớ trêu
duyên phận trớ trêu
Tập 12/13
58 giây trước
vkool.net
trai đẹp
trai đẹp
Tập 15/18
58 giây trước
vkool.net
cuộc chiến producer
cuộc chiến producer
Tập 9/18
58 giây trước
vkool.net
luật nhân quả
luật nhân quả
Tập 11/20
59 giây trước
vkool.net
định mệnh ta gặp nhau 2018
định mệnh ta gặp nhau 2018
Tập 10/16
59 giây trước
vkool.net